Projekti

Mapiranje staništa morskih cvjetnica korištenjem mobilnih bespilotnih ronilca (AUV)


Morska cvjetnica (Posidonia oceanica) endemska je vrsta u Mediteranu. Ekosustav gustih i raširenih zelenih podvodnih livada morskih cvjetnica (posidonije) daje važne ekološke funkcije i usluge i stanište je za brojne vrste. Posidonija je identificirana kao tip prioritetnog staništa za zaštitu u EU Direktivi o staništima (Dir 92/43/CEE).

 

Tijekom posljednjih desetljeća mnoge livade posidonije su nestale ili su promijenjene. Učinkovito praćenje stanja (monitoring) jedno je od ključnih elemenata održive zaštite staništa i ekosustava. Praćenje stanja velikih površina staništa posidonije vrlo je teško, naporno, skupo i zahtjeva mnogo vremena, te je takva situacija dovela do izrazite potrebe za novim metodama i alatima monitoringa.

 

Ova studija slučaja pokazuje potencijal i promovira upotrebu lakih mobilnih bespilotnih ronilica (AUV) s ugrađenim remote sensing alatom u praćenju staništa posidonije, kao učinkovite metode bez destruktivnog djelovanja na stanište. Projekt je proveden od 2011. do 2013. godine u obalnim vodama Murtera u Hrvatskoj. Terenske misije analazirale su različite aspekte važne za monitoring poput suglasnosti s postojećim monitoring indikatorima korištenim za procjenu stanja zaštite posidonije, učinkovitost AUV-ova i senzora, trošak i vremensku učinkovitost monitoringa, te točnost geografske lokalizacije prikupljenih podataka. Donje slike prikazuju upotrebu različitih tipova podataka za procjenu granica livada posidonije: zračna fotografija, sonarska slika i video-mozaik.

 
            
 

« Natrag