Projekti

Arheološka misija - Caesarea Maritima, Izrael

 

Obalna podvodna arheološka nalazišta vrlo su dinamična i često podložna utjecajima valova, morskih struja, sedimentacije i ljudske aktivnosti. Članovi CEPOST-a procesuirali su podatke s ekspedicije kartiranja potopljene Herodijanske strukture Cesarea Maritima u Izraelu, koristeći robota, autonomno površinsko vozilo (ASV). ASV s ugrađenim alatima za remote sensing i fotografiranje visokom rezoluciijom, producirao je veliku količinu fotomozaika i mikrobatimetrijskih karata podmorja, te je izvršio precizno georeferenciranje. Aktivnost je sprovedena u srpnju 2015. godine, a rezultati su integrirarni u GIS.

 
 
               

 

« Natrag