Cepost Misija

Ciljevi i djelatnosti

  

Ciljevi Centra za podvodne sustave i tehnologije su poticanje i unapređivanje znanstvenog istraživanja i praktične primjene u području podvodnih sustava i pripadnih tehnologija. 

 


Djelatnosti Udruge su:

 

 

  • okupljanje znanstvenika i stručnjaka koji rade u područjima podvodne tehnike, te njene primjene,
  • objavljivanje i poticanje objavljivanja monografija, udžbenika, časopisa i ostalih publikacija u ovom području,
  • organiziranje kongresa, konferencija, simpozija, radionica i seminara te ostalih načina okupljanja znanstvenika i stručnjaka,
  • suradnja sa sličnim znanstvenim organizacijama u zemlji, međunarodnim udrugama, društvima i ostalim organizacijama,
  • populariziranje i širenje znanja iz područja rada Udruge

 

 

Neprofitna nevladina znanstvena udruga

 

 

Cepost je neprofitna nevladina znanstvena udruga koja okuplja interdisciplinarne stručnjake i djelatnike iz područja sveučilišta i visoke naobrazbe, instituta i ostalih djelatnosti koje provode penetraciju moderne ali i "zelene" tehnologije, malih i srednjih poduzeća te nevladinih ali i vladinih nadzornih organa i savjetodavnih tijela.

 

Cepost okuplja stručnjake, znanstvenike i mlade istraživače okupljenje oko ideje promicanja paradigme održivog razvoja te "zelenih", ekološki svjesnih, a tehnički i tehnološki naprednih metoda čovjekovog istraživanja, rada, eksploatacije i monitoringa podmorja. Naglasci djelatnosti udruge su organizacija interdisciplinarnih skupova (brodogradnja, brodostrojarstvo, podvodna robotika, brodska automatika i automatizacija, mjerna tehnika, biologija mora, primjenjena ekologija mora, podvodna arheologija, pomorski promet, pomorsko pravo), simpozijskih i sl. djelatnosti koncentriranih na prijenos metodoloških znanja u formativnim godinama i periodu za mlade istraživače (suradnja sa studentskim udrugama) i financiranje misija na kojima se provodi dokaz koncepta naprednih tehnologija, a istovremeno obavljaju manje obimni, ali zahvalni i učinkoviti, radovi iz područja nadzora, kartiranja, sakupljanja i koreliranja podataka o podmorju.